Digitalt eller fysisk møde?

Digitale muligheder er efterhånden blevet allemandseje. Godt nok har Skype eksisteret siden 2003 – og dette må siges at være noget nær “de gamle dage” i den digitale tidsalder. Skype blev førhen set som en nødløsning på et problem, hvor folk enten ikke kunne komme til et fysisk møde eller befandt sig i udlandet. Hvis man til mødet var “med på Skype”, så betød det ganske enkelt, at man var forhindret i at møde op.

digitalt møde

Mulighederne for digitale møder har altså foreligget længe, men er slet ikke blevet udnyttet. Fysisk tilstedeværelse har simpelthen været af høj prioritet. Transitionen fra fysisk til digitalt møde har altså ladet vente på sig. I hvert fald når vi taler om den brede befolkning og den brede fundering på arbejdspladserne.

fysisk møde

Corona-epidemien og den digitale transformation

Tiden under Corona-krisen har tydeligvis forstærket transitionen fra fysisk møde til digitalt møde. Ja, det har ligefrem været en nødvendighed for at kunne få driften i organisationen til at fungere.

De fleste har fået øjnene op for, at et digitalt møde kan erstatte mange fysiske møder. Men samtidig er vi blevet mere bevidst om værdien af det fysiske møde. Hvornår skal eller bør bruges? For det er klart, at alle møder ikke kan klares digitalt, selvom det ville være praktisk og temmelig tidsbesparende.

Mange organisationer, herunder en række af de største danske virksomheder, har sparet store omkostninger til møder og konferencer ved at gå over til digitale møder. Se bl.a. dette link: https://www.euroinvestor.dk/nyheder/c25-selskaber-har-sparet-milliarder-paa-rejser-under-coronakrise

Og måske må vi bare erkende, at vi havde brug for en større krise som Corona-epidemien til at overbevise os om transitionen. For mange møders vedkommende er der faktisk ikke behov for fysisk at møde op i samme rum. Mødets indhold kan lige så nemt klares digitalt.

Resultatet bliver formentlig, at der post-corona vil komme mange fysiske møder igen, men i et betydeligt mindre omfang end pre-corona. Vi har simpelthen vænnet os til, at de digitale møder kan overtage en stor del af de fysiske møder. 

Men hvorfor nu det her blogindlæg?

Vi prøvede til en start selv at få et godt overblik over, hvornår det egentlig gav mening at holde digitale møder fremfor fysiske møder og omvendt. Og efterhånden som vi prøvede forskellige situationer af, er vi kommet frem til denne illustreret grafik over, hvornår det giver mening med et fysisk møde versus et digitalt møde. 

Indholdet er inspireret af en model fra Harward Business Review, men vi har videreudviklet den og visualiseret den.  

DIGITALT ELLER FYSISK MØDE?

I grafikken har vi taget udgangspunkt i mødets indhold og mødets deltagere. På den baggrund definerer vi fordele ved henholdsvis et fysisk møde og et digitalt møde. I det store hele kan det digitale mødes fordele defineres som det fysiske mødes ulemper og vice versa.

Hvis du har spørgsmål til nogle af vores ydelser, kan du kontakte os på info@opticcircus.dk. Du kan også gå ind på vores hjemmeside www.opticcircus.dk og læse mere.

Personlig modstandsdygtighed i krisetider

Personlig modstandsdygtighed opnås ved at opdyrke dit netværk! Dette budskab gælder som udgangspunkt for alle. Måske er det endda særligt relevant for små virksomheder og solo-selvstændige, der ikke har det arbejdsmæssige sikkerhedsnet, som mange andre har.

Covid-19 har efterhånden lukket vores samfund ned on/off i knap et år. Det har påvirket både store og små virksomheder. Men sidstnævnte har nok været mest udsat, grundet en lavere grad af solvens. Børn har været sendt hjem fra skole og forældre har skullet håndtere hjemmeskoling. Samtidig hermed har forældre skullet varetage et arbejde – også hjemmefra. Så også på familiefronten har der været en stor udfordring – måske ligefrem en krise! Og det har naturligvis presset og påvirket hver eneste familie.

Der har i medierne været tale om krisehåndtering på virksomheds- og organisatorisk plan. Men måske har der manglet fokus på krisehåndtering på det personlige plan. Vi har i nedenstående tegnede essay prøvet at fokusere på den personlige modstandsdygtighed, der bliver sat ekstra på prøve i krisetider.

Essayet er inspireret af artiklen “The Secret to Building Resilience” af Rob Cross, Karen Dillon og Danna Greenberg fra Harvard Business Review.

Personlig modstandsdygtighed s1
Personlig modstandsdygtighed s2
Personlig modstandsdygtighed s3
Personlig modstandsdygtighed s4
Personlig modstandsdygtighed s5
Personlig modstandsdygtighed s6

Tidligere essay om modstandsdygtighed kan læses her. Læs flere tegnede essays her og her.

Kontakt os gerne, hvis du har spørgsmål til dette essay eller til vores generelle ydelser. Skriv til info@opticcircus.dk eller gå ind på vores hjemmeside Optic Circus.

Nye arbejdsgange i Corona-krisen

Sammen med Erik Petri, dygtig grafisk facilitator, har vi formuleret nogle nye arbejdsgange efter Corona-krisen. Med disse kan vi udføre vores arbejde med strategisk illustration, graphic recording og animerede film stort set ligesom før. Læs med her.

Hvad betyder Covid-19 for vores arbejde med Jer?
Nye arbejdsgange i Corona-Krisen

Kontakt os gerne for opgaver og ideer til, hvordan arbejde med grafisk facilitering kan udføres i denne ekstra-digitale tidsalder: info@opticcircus.dk

Crisis Management as Organizational Resilience

This is a reading and visualization of an article about crisis management. Another attempt to draw contemporary organizational challenges. The first visualization is here.

Source: “Kriseledelse som organisatorisk resiliens” by Daniel Morten Simonsen from the book “Ledelsesfilosofi og Praksis” ed. by Fast/Hertel, Aalborg Universitetsforlag 2015.