Optic Circus Magazine #3

Vores nye magasin, Optic Circus Magazine nr. 3, er netop udkommet.

I magasinet giver vi en række bud på proces-skabeloner, også kendt som templates. Vi har valgt at visualisere en ledelsesmodel, der skal facilitere en proces fra en nuværende situation, der ønskes ændret til en fremtidig situation. En change management proces. Men den kan ligeledes bruges til projektledelse eller i dagligdagen til at skabe sig et bedre overblik over en proces.

Processkabeloner kan bruges i mange sammenhænge. Man behøver i princippet ikke være dygtig til at tegne for at lave en processkabelon. Det handler om at tænke en proces i nye eller anderledes baner. Herved gives der nye og flere perspektiver på løsningsmuligheder.

Andre muligheder for brug af processkabeloner er f.eks.:

– diverse analyser
– konflikthåndtering
– idégenereringsværktøj
– mapping-værktøj
– prioriteringsværktøj

Processkabeloner kan også bruges som del af en workshop på en konference. Input fra deltagerne kan endvidere indarbejdes i et visuelt referat / graphic recording.

Modtag dette Optic Circus Magazine #3 som pdf ved at tilmelde dig vores blog.

Kontakt os gerne på info@opticcircus.dk, hvis du ønsker at høre mere om processkabeloner, eller hvordan man kan udvikle grafiske værktøjer til din organisation.

Vi har også skrevet et tidligere blogindlæg om processkabeloner.

Proces for animerede film?

Når vi laver animerede film (speed drawing film, også kaldet explainer videoer eller motion graphics film), er det afgørende med en god proces forud for en vellykket film. Fordelene ved speed drawing film kan du læse om her. Nu skal det handle om processen.

Typisk vil det tage os omkring en måned at producere en animeret film, alt inklusiv. Vi begynder med et kundemøde. Her gennemgår vi de udfordringer, ideer eller budskaber, kunden har, og som skal kommunikeres til organisationen eller offentligheden.

Kundemøde

Hvad skal vi have styr på til kundemødet?

Typisk diskuterer vi disse punkter:

  • Indhold: Hvad er de vigtigste budskaber? Kan noget undværes? (Ofte er korte, præcise film nemlig at foretrække!)
  • Stil: Hvordan skal det grafiske indhold se ud? Skal det være en speed drawing film eller er vi ovre i ‘motion graphics’, dvs. en animeret film med grafiske elementer? Skal vi bruge humor? Og hvad med en designguide?
  • Speak: Hvem skal speake filmen? Kvinde, mand, ung, gammel, formel, frisk, hyggelig, alvorlig etc. Vi bruger en virksomhed, der leverer alle typer professionelle speakere. Og skal filmen leveres i andre sprogversioner, leverer de også speaks på alverdens sprog.
  • Musik: Skal der være baggrundsmusik i filmen? Dette virker nemlig stemningsskabende og kan have sine fordele.

Digitale film sikrer rettegange efter kundens ønske

Efter kundemødet leverer vi et budget og en tidsplan, herunder hvornår kunden skal byde ind med ønsker, rettelser og kommentarer. Vi laver som regel vores film digitalt (med mindre der er ønske om en analog film), så ekstraønsker og rettelser kan tilføjes alle steder i processen. Dette er en fordel i forhold til de mange whiteboard-film, der florerer i organisationerne, og som også kan være ganske gode. Man kan bare ikke rette i dem efterfølgende. Digitale film egner sig også godt til versioneringer på mange sprog, da vi relativt hurtigt, enkelt og billigt kan versionere den enkelte film til diverse fremmedsprog.

Manuskriptet og speaken

Manuskriptet svarer faktisk til speak samt regibemærkninger. Når vi er blevet enige om budget og tidsplan, kan vi gå i gang med dette. Vi laver et første bud, som kunden kan komme med input til efterfølgende. Ofte skal manuskriptet sendes et par gange frem og tilbage mellem os og kunden, inden vi lander på et skarptskåret, færdigt manus.

Storyboardet

Herefter kan arbejdet med storyboard begynde. Vi skitser hele storyboardet og rentegner en mindre del af det. Den lille rentegnede del sikrer, at vi bliver enige om stil i det færdige udtryk. Hele storyboardet brækkes op i små bidder. På den måde kan kunden følge med i, præcis hvilke tegninger og grafikstykker, der matcher den enkelte bid fra speaken. Når vi er enige med kunden om tempo, stil, indhold og kompleksitet, kan hele storyboardet rentegnes.

Skitse og rentegning

Animationen

Efter godkendelse af det rentegnede storyboard, er vi klar til at animere. Speaken bestilles, og animationen bygges op om speaken. Evt. musik tilføjes. Hvis lydeffekter ønskes, kan disse også tilføjes i denne sidste fase. Første gennemklip leveres til kunden, der herefter har mulighed for at komme med ønsker og rettelser. Herefter kan filmen færdiggøres og leveres i det format, kunden ønsker.

Startdato og slutprodukt?

Fra vores første møde til levering af færdig film går der cirka en måned. Har du som kunde brug for en film, der skal være færdig om en uge? Det kommer næppe til at ske. Skal den bruges om 3 uger? Lad os tale om det.

Kontakt os på info@opticcircus.dk eller gå ind på vores hjemmeside www.opticcircus.dk for at se cases.