Dynamisk kommunikation

Kan tegning udvide vores forståelse af verden? På en måde som tekst og sprog ikke kan? Vi gennemgår her nogle forskelle på tekst og tegning, billeder og sprog. Deres kommunikationsmodus er forskellig. Groft sagt: Sproget generaliserer, mens tegningen udpeger konkret. Læs og kig med i dette tegnede essay.

Dette essay er en del af en længere række essays om tegningens funktion som kommunikation. Øvrige essays kan læses her, her, her og her.

Kommunikation med ord og illustrationer

Der er fordele ved at kombinere tekst og tegninger i sin kommunikation. Vi prøver her at vise ( i tegnet form, selvfølgelig!), hvorfor og hvordan. Dette tegnede essay er en fortsættelse og afslutning af to tidligere essays. Læs eventuelt del 1 og del 2 først.

Det ‘sprog’ vi her bruger, svarer stort set til den måde, vi kommunikerer, når vi laver graphic recordings. Det vil sige når vi live-tegner et visuelt referat. Corona-pausen har gjort, at live-tegning til workshops og konferencer har været lukket ned i halvandet år. Men nu er vi i gang igen. Og kunderne tæller både private og offentlige virksomheder. Læs mere om graphic recording her.

Vi arbejder også sammen med Erik Petri, der er en af Danmarks bedste live-tegnere. Se selv her og her!

Metaforens magt!

Om illustreret kommunikation, del 1

Hvad er sprog uden metaforer? Næsten ingenting! Vi har lavet endnu et grafisk essay. Det har vi delt op i tre dele. Denne første del handler om metaforer. Vi argumenterer for, at metaforen er sprogets grundbestanddel – og at sprog derfor slet ikke kan tænkes uden metaforer. Læs med her for at se, om du er enig…

Denne type illustreret kommunikation har vi lavet for en lang række organisationer. Både som trykte tegneserier og som animationsfilm. Tidligere grafiske essays kan findes her, her og her. Besøg også gerne vores hjemmeside for at se eksempler på, hvad vi ellers laver.

Et tidligere essay er desuden blevet trykt i samtidsmagasinet Atlas.