Hvorfor vælge Graphic Recording, Visuelt referat, Live-tegning?

Visuelle noter, visuelt referat, grafisk facilitering, Live-tegning eller graphic recording; kært barn har mange navne. Det går ud på at tegne et referat af en begivenhed, en workshop eller konference. Og disciplinen er krævende, da tegningen skal laves live, være tilstrækkelig refererende samt være flot og veloplagt.

Billedet nedenfor er et eksempel på et visuelt referat, vi lavede for Assens kommune i forbindelse med et større projekt på tværs af kommunens forskellige afdelinger.

Livetegning for Assens Kommune

Fordele ved visuelt referat

Fordelene kan være mange ved brug af visuelt referat. Som konferencereferat er en stor tegning langt mere attraktiv over en bred kam end et skrevet referat eller en samling powerpoint-slides. Fordi tegningen laves live, kan den indfange en stemning og en tilstedeværelse, som præfabrikerede powerpoints i sagens natur ingen chance har for at gøre.

Samtidig kan visuelt referat også være et fantastisk proces-værktøj. Det kan sætte nye tanker i gang og bruges som en motor til at føre en tankeproces videre til en ny idé eller proces. Netop derfor bruges det i større og større grad også som et konsulent-værktøj inden for ledelses- eller projektarbejde. 

Mange virksomheder henvender sig med ønsket om at få en eller flere tegnere til at komme og lave et visuelt referat. Vi spørger altid, hvad de vil bruge det til, og hvad betingelserne for tegningen er.

Ikke sjældent taler vi dem fra at benytte det – af forskellige grunde:

1) Tegnere tager en ret høj timepris for et visuelt referat (ofte op til 2000 kr./time). Så værdien og hermed brugen af tegningen bør afspejle timeprisen.

2) Processen skal forberedes så godt som muligt: Tegnerne skal kende længden af arrangementets forskellige dele samt de indlagte pauser. Og tegnerne skal kunne arbejde undervejs og ikke kun tegne konklusionerne til sidst. I det hele taget skal hele workshoppen planlægges sammen med tegnerne, så tegningen kan indtænkes som værdifuldt element i afviklingen.

3) Der skal indtænkes en ordentlig ‘aflevering’ af tegningen, dvs. hvad gør arrangørerne med tegningen efterfølgende? Hvordan bruges tegningen aktivt som kommunikationsredskab i organisationen? Skal den sendes til deltagerne på print eller som PDF? Skal den videreudvikles til en film (fx. speed drawing film) eller skal den hænges op et centralt sted?

Det optimale visuelle referat

Det optimale visuelle referat skal tænkes som et procesværktøj, der inkluderer og repræsenterer dem, der måtte deltage i det arrangement, tegningen refererer. På den måde fungerer tegningen som en syntese. Den struktur, som på forhånd er aftalt for begivenheden, og som tegningen bygges op omkring, kombineres med de ting, der sker live i rummet, dvs. begivenhedens konkrete indhold. Så det optimale visuelle referat får form og indhold til at gå op i en højere enhed. Nemlig et flot og let aflæseligt referat. Form bestemmes i samarbejde mellem tegner og organisation; indhold gives på dagen af begivenhedens deltagere.

Hvis disse overvejelser indgår i planlægningen, kan der være stor værdi i at gøre brug af et visuelt referat. Vil du vide mere om visuelt referat eller processen omkring det, så kontakt os på info@opticcircus.dk eller gå ind på vores hjemmeside www.opticcircus.dk.

JOIN OUR NEWSLETTER AND RECEIVE OUR MAGAZINE ABOUT VISUAL COMMUNICATION as pdf-file
Join our newsletter and receive OUR MAGAZINE ABOUT VISUAL COMMUNICATION (in Danish only) as a pdf-file. The OPTIC CIRCUS magazine #3 focuses on templates, and how you can make use of them.
We hate spam. Your email address will not be sold or shared with anyone else.