Illustration til pitching

Et arbejdsområde som er begyndt at fylde mere hos os, er illustration til pitching, dvs. visualiseringer i salgs- og pitchingsammenhænge. Mere konkret hjælper vi virksomheder og organisationer med at visualisere deres projekter eller ideer, som de skal ud og pitche – kort sagt for at gøre det lettere forståeligt ved at give et visuelt overblik over projektet. Vi har efterhånden lavet en rækker opgaver, både illustrationer og film, der skulle bruges både til eksterne pitches og internt i organisationen.

Internet of things, illustration til pitching

Hvilken værdi skaber det?

Værdiskabelsen i det illustrerede pitch er meget konkret i form af et endeligt salg. Virksomheder, vi har arbejdet sammen med om salgspitching, har brugt vores visualiseringer til to overordnede ting:

1) Visualiseringerne skal fungere som noter for den, der sælger et projekt, nærmest som et ‘talepapir’.

2) Visualiseringerne skal vise hovedpointerne, og dermed give tilhøreren et nemt overblik.

Hvorfor gør man det?

Grundene kan være mange, men nogle særlige faktorer spiller ind som begrundelse:

  1. Det materiale, man skal præsentere, er meget teksttungt og har derfor tendens til at virke trættende at være lytter til. Hvis man ikke bruger det visuelle medie, oplever man kun som lytter det auditive niveau, og dermed forspilder det visuelle overblik i en salgssammenhæng.
  2. På samme måde som materialet kan være teksttungt, kan det også være teoribaseret eller teknisk. Målgruppen i en pitchingsammenhæng er ikke nødvendigvis kun forskere eller erhvervsfolk eller teknikere, men måske en blanding af folk med forskellige baggrunde. Derfor går det ikke at ens pitch er for teknisk. Samtidig skal man undgå at tale ned til folk. Et illustreret pitch kan dels bibeholde det større overblik og dels dykke ned i teknisk kompliceret stof og lette formidlingen af dette ved at gøre det visuelt.

Ved at visualisere ens pointer sikrer man sig, at alle kan følge med, samtidig med at man kan uddybe ens pointer, enten verbalt eller visuelt, til de mere krævende tilhørere. 

Hvem efterspørger denne type af opgaver?

Det kan for så vidt være alle, der skal ud og sælge et produkt eller service. Men efter vores erfaring er det særligt større konsulenthuse, entreprenører, kommunikationsbureauer eller IT-virksomheder, der skal byde ind på et større udbud. Der er oftest tale om tilbud, som indeholder mere eller mindre komplekse processer, der skal forklares, og derfor vil understøttes godt af visualiseringer.

Hvordan fungerer processen med illustration til pitching?

Der er forskel på, hvad der ofte sker og hvad der er ønskescenariet.

Hvad der ofte sker er, at vi bliver kontaktet 1-2 uger før virksomheden skal ud og pitche. Her er de blevet opmærksomme på, at visualiseringer, fx i form af illustrationer, vil være et godt hjælpemiddel, eller måske en nødvendighed at tale ud fra. Man kan tegne alt – også fremtidsvisioner, som måske ikke lige kan vises med en prototype eller lignende. Herefter mødes vi og gennemgår materialet, hvorefter vi, under et vist tidspres, skal levere det nødvendige illustrationsarbejde.

Ønskescenariet er selvfølgelig at vi bliver involveret i pitchingarbejdet lidt tidligere i processen, da det visuelle element dermed også kan tænkes ind i selve pitchingen fra begyndelsen og dermed blive en naturlig integreret del af salgsarbejdet.

Omfanget af det visuelle arbejde er helt afhængig af, hvad der skal pitches og hvor komplekst det er. Er der tale om en enkelt illustration eller 10 illustrationer, der skal vise en proces? Det er noget vi beslutter sammen, og ofte giver det sig selv, når vi gennemgår materialet, der skal illustreres.

Hvis I har spørgsmål til illustration til pitching eller måske gerne vil tage en konkret og uforpligtende snak om visualisering af en pitch eller salgsproces, så skriv endelig til os på info(at)opticcircus.dk eller gå ind på vores hjemmeside www.opticcircus.dk og læs mere.

Make Your Job Easier Using Templates

Have you ever experienced how difficult it can be to keep a structured overview of your notes from a meeting?

Or even worse.. to find your notes from a meeting two months ago and try to figure out what it was actually about and what the most important subjects of the meeting was?

This is where templates come in play. But what is a template?

A template is basically a file or an illustration with a layout to let you fill out and structure information, e.g text.

An example of a template can be this template about actions (it is in Danish) where you have to write all the necessary actions you need to take to be able to reach a target.

Actions templates

A template normally refers to a subject or purpose. This could be a SWOT analysis in a company.  You can use the template to structure the single parts of the SWOT: strength, weaknesses, opportunities and threats.

If the template is to be used during a seminar this structure will allow you to revisit it after some time and keep working on it or alternatively create a quick overview of the thoughts and notes that were made at that time.

Can you make your own template?

The quick answer is yes! It doesn’t have to be complicated.

You don’t need professionally made templates to be able to work with templates. Since a template basically is a structured layout, it just needs a bit of reflection from your part on the subject of matter.

And with our experience, it actually pays out to work with templates, even though they are not professionally made. They create an overview of notes and thought – even after weeks or months of not visiting it.

Create a visual identity

If you use professionally made templates, the template can also help create a visual identity on, for example, seminars or conferences. An illustrated template as the one above about actions, will work perfectly with a speed drawing film or a graphic recording. This way the template will not only work as a tool to structure your notes and thoughts but will also be part of the visual identity and create long lasting memories on the specific seminar or conference.